Ledelsesakademiet Til Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden af Ledelsesakademiet

 

Velkommen til Region Syddanmarks Ledelsesakademi

Ledelsesakademiet  understøtter Region Syddanmarks enheder i relation til  ledelses- og organisationsudvikling.


I Ledelsesakademiet bestræber vi os på at være på forkant med udviklingen inden for enhederne, så regionens ledere bliver klædt på til at kunne håndtere nuværende og kommende udfordringer.

Det er Ledelsesakademiets mål at levere værdiskabende ydelser af høj faglig kvalitet, som gør en forskel i lederens og organisationens hverdag.

Ledelse er en praktisk disciplin, og derfor sigter vi i Ledelsesakademiet altid efter at omsætte teori, empiri og evidens til praksisnær handlekraft.
 

Ledelsesakademiet udbyder en række Lederudviklingsforløb, ligesom akademiets konsulenter kan rekvireres til opgaver i Region Syddanmarks enheder.

 

 


  

 


Region Syddanmarks Ledelsesakademi | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Tlf.: 7663 1000